جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ ریاضی پنجم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ ریاضی پنجم

۱- پدر پارسا چند گلدان شمعدانی خرید تا دور حوض خانه بچیند. پارسا از یک نقطه در لبه‌ی حوض شروع کرد و به کمک متر، دورتا دور حوض را اندازه گرفت.

الف) دور این حوض به شکل دایره است.

ب) نقطه‌ای که فوّاره در آن قرار دارد، مرکز دایره است.

پ) خطّی که یکی از گلدان‌ها را به فوّاره وصل می‌‌کند، شعاع دایره است.

ت) خطّی که گلدان ۱ و ۲ را به هم وصل کرده و از فوّاره می‌گذرد، قطر دایره است.

ث) پارسا محیط دایره را اندازه گرفته است.

image 27

۲- آیدا و آلاله می‌خواهند محیط دایره‌ی را اندازه بگیرند. آنها چند نقطه را روی دایره به هم وصل کردند و سعی کردند به کمک محیط چند ضلعی، محیط دایره را حساب کنند. محیط کدام چندضلعی به محیط دایره نزدیک‌تر است؟ ۸ ضلعی

برای دقیق‌ترشدن اندازه‌ی محیط دایره با این روش، چه پیشنهادی دارید؟ تعداد ضلع‌ها را زیاد کنیم.

image 28

۳- الف) در شکل زیر، در جاهای خالی کلمه‌های مناسب بنویسید.

ب) روی یک مقوّا دایره‌ی با شعاع ۱۰ سانتی متر رسم کنید و دور آن را ببرید. از یک نقطه روی محیط دایره شروع کنید و متر را یک بار دور دایره بچرخانید تا به نقطه‌ی شروع حرکت برگردید. چه چیزی را اندازه گرفته‌اید؟ محیط دایره

این اندازه تقریباً چقدر است؟ آن را در جدول زیر یادداشت کنید. ۶۲/۸

ما همین کار را برای دایره‌هایی با شعاع ۳ سانتی متر و ۵ سانتی متر انجام داده‌ایم و اندازه‌ها را در جدول نوشته‌ایم.

image 29

پ) با استفاده از ماشین حساب، محیط دایره را بر قطر آن تقسیم کنید و عدد حاصل را تا یک رقم اعشار در جدول بنویسید.

محیط دایره تقسیم بر قطرمحیط دایرهقطر دایرهشعاع دایره
۳/۱۱۸/۶۶۳
۳/۱۴۳۱/۴۱۰۵
۳/۱۴۶۲/۸۲۰۱۰
جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ ریاضی پنجم

نسبت محیط هر دایره به قطر آن تقریباً ۳/۱۴ است. به این عدد، عدد پی گفته می‌شود.
بنابراین:

محیط دایره = عدد پی × قطر

ت) اگر قطر دایره‌ی ۲ سانتی متر باشد، محیط آن تقریباً چقدر می‌شود؟

سانتی متر 2×۳/۱۴=۶/۲۸۲×۳/۱۴=۶/۲۸

اگر قطر آن ۲ متر باشد چطور؟ ۶/۲۸ متر

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه