جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ ریاضی پنجم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ ریاضی پنجم

۱- حجم یک مکعّب مستطیل را با دو نوع مکعّب متفاوت اندازه گیری کرده‌ایم.

الف) حجم شکل را براساس واحد آن بنویسید.

image 41

ب) چرا برای یک حجم، دو جواب مختلف به دست آمد؟ چون با دو واحد مختلف اندازه‌گیری شده است.

برای اینکه اندازه‌های متفاوتی به دست نیاید، از مکعّبی واحد به ضلع ۱ سانتی متر استفاده می‌کنیم.

۲- جدول زیر را کامل کنید.

واحد اندازه گیریمثال 
سانتی مترطول مداد – طول ناخن‌گیر – طول انگشتطول
مترطول حیاط – طول کوچهطول
متر مربعاتاق کلاس – زیر بنای خانهمساحت
لیترمایعات مثل آب یا بنزینحجم
سانتی مترمکعّباجسام جامد مثل جعبه‌ی دستمال کاغذی یا جامدادی

۳- آقای احسانی از دانش آموزان کلاسش خواست حجم مکعّب مستطیل روبه رو را حساب کنند.

به نظر شما کدام راه از همه سریع‌تر به جواب رسیده است؟ ایلیا

ارتفاع × عرض × طول = حجم مکعّب مستطیل

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه