جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ روان شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ روان شناسی یازدهم

الف) با کمک دوستان و به صورت گروه دو یا سه نفری، یک مثال از مسئله های «خوب تعریف شده» و «بد تعریف شده» بنویسید. به نمونه های زیر توجه کنید:
خوب تعریف شده: بزرگترین عدد چهاررقمی فرد چه عددی است؟

با اعداد فرد یک رقمی چند مضرب دو رقمی برای عدد ۵ می توان نوشت؟ کوچک ترین عدد اول پنج رقمی چیست؟

ب) بد تعریف شده: چرا خودروی مقابل شما متوقف شده است؟

چرا همکلاسی شما به درس ها علاقه نشان نمی دهد؟ چرا معلم ریاضی با علاقه زیاد به تدریس می پردازد؟

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه