جواب فعالیت صفحه ۱۲ مطالعات چهارم


haladars مرداد 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۱۲ مطالعات چهارم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 12 مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

1- به نظر شما، سهراب با توجّه به امتیازهایی که به توپ‌ها داده است، کدام یک را باید انتخاب کند؟ چرا؟ 


توپ شماره‌ی 3 . زیرا دقیقا به میزان پولی است که پس انداز کرده و جنس بهتری نیز دارد.

2- روش کار سهراب را برای خرید و انتخاب توپ از اوّل تا آخر توضیح دهید.
1- ابتدا فکر کرد که چگونه می‌تواند توپ فوتبال را خریداری کند.
2- شروع به برنامه ریزی کرد.
3- برای برنامه ریزی جدول بودجه را با سه ستون درآمد- هزینه و پس انداز کشید.
4- جدول را تکمیل کرد.
5- با معلم ورزش خود درباره‌ب انواع توپ و قیمت آنها مشورت کرد.
6- مشخصات توپ‌ها پیشنهادی و قیمت‌های آن‌ها را در جدول ثبت کرد و آنها را امتیاز بندی کرد.
7- با توجه به امتیاز‌هایی که به هر توپ داد یکی از آنها را انتخاب کرد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه