جواب فعالیت صفحه ۱۲۳ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۲۳ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۳ زیست یازدهم

فرض کنید از شما خواسته اند که با استفاده از یاخته های مجزای نرم آکنه ای، گیاهی را به روش کشت بافت تکثیر دهید. توضیح دهید این یاخته ها را از چه سامانۀ بافتی جدا می کنید و چگونه این کار را انجام می دهید؟

سلول های پارانشیمی در بافت های زمینه ای وجود دارند. برای جداسازی سلول ها می توان از آنزیم ها استفاده کرد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه