جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ روان شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ روان شناسی یازدهم

با توجه به مثال «مسابقه ورزشی» هر یک از مراحل بارش مغزی برای حل این مسئله را تکمیل کنید:

مرحله ۱ : تعریف مسئله : سرمای هوا و تمایل به اجرای مسابقه ورزشی هیجان آور

مرحله ۲ : ارائه راه حل های مختلف : اجرای کلاسی، بازی در سالن های ورزشی، اجرا در نمازخانه مدرسه، اجرا با پوشاک مناسب، مسابقه فوتسال، والیبال

مرحله ۳ : معیارها عبارتند از : هزینه، قابلیت اجرا و موافقت اکثریت دانش آموزان و کادر مدرسه با پیشنهادهای مطرح شده، استفاده از معلمان برای داوری مسابقات تا برای رعایت بی طرفی

مرحله ۴ : بهترین راه حل: برگزاری بازی فوتسال در یک سالن ورزشی نزدیک مدرسه

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه