جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ زیست یازدهم

الف) بعضی گرده افشان ها، مانند خفاش در شب تغذیه می کنند. به نظر شما گل هایی که به وسیلۀ این  جانوران گرده افشانی می شوند، چه ویژگی هایی دارند؟ با مراجعه به منابع معتبر درستی نظر خود را بررسی و  نتیجه را گزارش کنید.

این گل ها معمولا سفید رنگ و دارای بوهای قوی اند.

ب) با توجه به ویژگی گل ها در گیاهانی که با جانوران یا باد گرده افشانی می شوند، نوع گرده افشانی را در گیاهان محیط پیرامون خود پیش بینی و گزارش کنید.

بر عهده دانش آموزان می باشد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه