جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ مطالعات هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ مطالعات هشتم

به چند گروه تقسیم شوید و با همفکری به پرسش ها، پاسخ دهید.

۱- چرا دسترسی به دریا و آب های آزاد اقیانوس ها، تا این حد برای کشورها، مهم است؟ دلیل بیاورید.

الف) ارزانترین وسیله حمل و نقل کالا و مسافر در جهان است به طوری که امروز ه۹۰ درصد مبادلات جهانی  ازطریق دریا صورت می گیرد.

ب) بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان ابتدا در صنعت دریایی پیشرفت کرده اند.

ج) دریا منشأ ثروتها ونعمتهای فراوان است.

د) اهمیت ماهیگیری وموجودات آبزی

ه) وجود منابع عظیم نفت وگاز

و) اهمیت استراتژیک و نظامی  و تسلط برملت های دیگر از نظر فرهنگی سیاسی و اجتماعی و تمدنی

ز) ارتباط آسان با دنیای خارج و پیرامونی خود.

ح) سواحل دریاها و اقیانوس ها یکی از عوامل جذب گردشگر و کسب درآمد است

۲- متن را بخوانید و علل کشمکش ها و جنگ ها در منطقه آسیای جنوب غربی را به طور خلاصه، فهرست کنید.

الف) درگیری برسر تسلط بر منابع نفت و گاز منطقه

ب) تسلط بر آبراهه های مهم منطقه

ج) حضور قدرت های بزرگ جهانی برای غارت منابع منطقه و دامن زدن به بسیاری از اختلافات.

د) تشکیل رژیم غاصب اسرائیل واهدافی که به دنبال آن است (شعار نیل تا فرات)

ه) تنوع قوم و نژادی و مذهبی در منطقه

و) ترس از گسترش دین اسلام در مناطق دیگر ازجمله اروپا و آمریکا که این کشور همواره سعی کرده اند کشورهای اسلامی را به مسائل داخلی خود مشغول کنند

ز) فروش و رونق قابل توجه بازارتجهیزات جنگی کشورهای قدرتمند.

۳- اگر در منطقه به جای اختلاف ها، صلح و آشتی و همکاری بین کشورها برقرار شود، چه پیامدهایی برای مردم منطقه دارد؟

زمینه ها برای پیشرفت ها وتوسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و علمی جهان اسلام فراهم خواهد شد (چیزی که کشورهای سلطه جو از آن هراس دارند)

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه