جواب فعالیت صفحه ۱۳۱ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۳۱ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۱ زیست یازدهم

الف) دانه هایی مانند لوبیا و ذرت را در شرایط مناسب قرار دهید تا رویش یابند.این کار را چگونه انجام می دهید؟ با مشاهدۀ دانه های در حال رویش، مشخص کنید ابتدا کدام یک از اندام های رویشی از دانه خارج می شوند. این مشاهده را برای انواعی از دانه های دیگر نیز انجام دهید. نتیجه را به صورت یک گزاره بنویسید.

image 25

ب) دانه های لوبیا و ذرت را در فواصل زمانی دو روزه، بعد از خیس خوردن از وسط نصف و با استفاده از شکل زیر آنچه را می بینید، نام گذاری کنید.

مشاهده دانه های ذرت و لوبیا : نکات :

دانه ها برای رویش باید در شرایط مناسب (مثلا از نظر رطوبت، دما، نور) قرار گیرند.

هنگام رویش، ریشه اولین اندامی است که خارج می شود.

نامگذاری شکل ها مهم است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه