جواب فعالیت صفحه ۱۳۳ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۳۳ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۳ زیست یازدهم

برچه ها را در میوه ها نیز می توانیم تشخیص دهیم. در شکل زیر تعدادی میوه از عرض برش خورده اند. تعدادی میوه را انتخاب و به طور عرضی برش دهید.در کدام میوه فضای تخمدان با دیوارۀ برچه ها به طور کامل تقسیم شده است؟

image 26

در پرتقال و فلفل دلمه ای و خیار مرز برچه ها مشخص است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه