جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ زیست یازدهم

شکل زیر انواعی میوه را نشان می دهد.ویژگی های هر یک از این میوه ها را فهرست و براساس این  ویژگی ها پیش بینی کنید که پراکنش آنها با کمک چه عاملی (باد/ جانور) انجام می شود. با مراجعه به منابع  معتبر درستی نظر گروه را بررسی و نتیجه را گزارش کنید.

image 27

میوه هایی مانند شماره ۱ و ۴ که دارای کرک یا بال هستند با باد و میوه هایی مانند شماره ۲ و ۳ که دارای زوائد خار مانند هستند با چسبیدن به مو یا پشم جانوران در محیط پراکنده می شوند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه