جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ مطالعات ششم + کاربرگه شماره ۲۶

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ مطالعات ششم

همفکری کنید و از روی نقشه، مسیرهای دریایی را دنبال کنید و بگویید در هر مسیر دریانوردان به  کدام سرزمین ها یا قاره ها رسیده اند؟ کدام کشورها به دریانوردی و کشف سرزمین های جدید مشغول بودند؟

دریا نوردان در طی سالها توانستند قارّه آفریقا را دور بزنند، به شرق آسیا بروند و سپس آمریکا را کشف کنند.

به طور گروهی کار برگه ی شماره ی ٢۶ را در کلاس کامل کنید.

کاربرگه ی شماره ی ۲۶

علّت های پیدایش استعمارگری

جدول را کامل کنید.

علّت یعنی چرا یک چیز اتّفاق می افتد؟

معلول یعنی نتیجه ای که در اثر آن علّت ها به وجود می آید .

image 53

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه