جواب فعالیت صفحه ۱۳۵ مطالعات ششم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۳۵ مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۵ مطالعات ششم

الناز به تازگی متوجه شده است که شجره نامه ی خانوادگی دارد. بعد از بررسی های او و برادرش محمد و سؤالاتی که از پدربزرگ و مادربزرگ خود پرسیدند، فهمیدند که اجدادشان در شهر باکو زندگی می کردند. البته پدربزرگش می گفت که آن زمان باکو قسمتی از سرزمینمان ایران بود!

۱- چرا شهر باکو از کشورمان جدا شد؟

به علت جنگی که بین ایران و شوروی آن زمان سر مرزهای ایران درگرفت و پادشاهان قاجاریه از خود ضعف نشان دادندو این شهر از کشورمان جدا شد.

۲- چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود؟

کشورهای استعمارگر برای غارت منابع و معادن ایران، آن را مورد توجه قرار می ‌دادند.

۳- کدام کشورها در امور ایران دخالت می کردند؟

کشورهای انگلیس، روسیه و آمریکا در امور ایران دخالت می‌کردند.

۴- این امتیازات و دخالت ها چه ضررهایی به ایران وارد کرد؟

این امتیازات و دخالت ها باعث غارت منابع و معادن ایران و جلوگیری از پیشرفت کشور شد.

۵- به نظر شما چرا شاهان قاجار و پهلوی به استعمارگران اجازه ی دخالت می دادند؟

شاهان قاجار و پهلوی به مردم اتکا نداشتند و برای حفظ قدرت خود به استعمارگران اجازه دخالت می ‌دادند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه