جواب فعالیت صفحه ۱۴۲ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۴۲ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۴۲ زیست یازدهم

شکل رو به رو تمایز ریشه و ساقه را از یک تودۀ یاخته تمایز نیافته یا همان کال در حضور مقدار متفاوت اکسین و سیتوکینین، در محیط کشت نشان می دهد.

از این شکل چه نتیجه ای می گیرید؟

image 29

نسبت بالای (اکسین/سیتوکینین)  ←   تبدیل کال به ریشه

نسبت پایین (اکسین/سیتوکینین)  ←   تبدیل کال به ساقه

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه