جواب فعالیت صفحه ۱۴۶ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۴۶ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۴۶ زیست یازدهم

الف) پیش بینی می کنید که پاسخ ریشه به نور یک جانبه چه باشد؟

از آن جایی که ریشه به سمت اعماق زمین و تاریکی رشد می کند، ریشه نوگرایی منفی دارد.

ب) برای بررسی درستی پیش بینی خود، آزمایشی طراحی کنید.

پ) آزمایشی را که طراحی کرده اید با چند گیاه انجام و نتیجه را گزارش دهید.

ب و پ) بر عهده دانش آموزان می باشد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه