جواب فعالیت صفحه ۱۴۷ روان شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۴۷ روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۴۷ روان شناسی یازدهم

برای سبک تصمیم گیری اجتنابی در زمینه درس خواندن، نمونه ای ذکر کنید و بگویید این سبک چه پیامدهایی برای شما داشته است؟

تصمیم گیری اجتنابی :

سال گذشته در درس عربی با افت زیادی رو به رو بودم و تصمیم گرفتم در کلاس های تقویتی عربی شرکت کنم. اما هر ترم ثبت نام و شرکت در کلاس را به تعویق می انداختم.

پیامدهای منفی تصمیم گیری اجتنابی:

نتوانستم در امتحان خرداد موفق باشم و مجبور به شرکت مجدد در امتحانات شهریورماه شدم.

فعالیت در منزل
شما در این درس با انواع سبک های تصمیم گیری آشنا شدید. برای هر یک مثال بزنید.

سبک تصمیم گیری تکانشی :

ترک تحصیل در هنگام افت تحصیلی

سبک تصمیم گیری احساسی:

ادامه دوستی به علت ترحم به دیگری

سبک تصمیم گیری اجتنابی:

عدم اجرای دستور غذایی پزشک، تصمیم به نخوردن نوشابه با توجه به مضرات آن

سبک تصمیم گیری وابسته :

تصمیم به کشیدن سیگار برای همراهی با دوست محبوب خود، تصمیم به همراهی دوست خود تا پاسی از شب در پارک

سبک تصمیم گیری منطقی :

رد یک پیشنهاد کاری پر سود به علت وجود خطرات پیرامون خود

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه