جواب فعالیت صفحه ۱۵۱ روان شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۵۱ روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۵۱ روان شناسی یازدهم

با مرور تجارب روزهای گذشته خود، برای تعارض گرایش ـ گرایش سه نمونه بیان کنید.

* انتخاب بین دو شهر زیبا بریا مسافرت

* انتخاب بین دو فیلم با موضوعات جذاب

* انتخاب بین دو شغل ایده آل برای کار

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه