جواب فعالیت صفحه ۱۵۲ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۵۲ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۵۲ زیست یازدهم

الف) فردی بر این باور است که امواج صوتی بر رشد و میزان محصول گیاهان تأثیر دارد. آیا شما با این نظر موافق اید؟

برای تأیید یا رد این نظر چه آزمایشی طراحی می کنید؟

باید بر روی دو گروه آزمودنی و شاهد در شرایط یکسان اثر موسیقی را بررسی کرد. برخی آزمایشات این موضوع را تایید می کنند.

ب) نمونه هایی از سازوکارهای دفاعی در گیاهان محل زندگی خود و نیز ارتباط هایی که بین آنها و جانوران وجود دارد گزارش کنید.

پاسخ برعهده دانش آموزان می باشد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها