جواب فعالیت صفحه ۱۶۶ روان شناسی یازدهم

در ان نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۶۶ روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۶۶ روان شناسی یازدهم

به جمله زیر توجه کرده و به سؤالات پاسخ دهید.
«شهر ما خانه ماست»

ـ آیا شما به این جمله باور دارید؟

– بله

ـ پیامد این باور شما چه چیزی خواهد بود؟

– ایجاد نگرش نسبت به شهر و بروز رفتارهای مرتبط با آن

ـ این باور چه تغییری در رفتار شما ایجاد می کند؟

– حفظ نظافت شهر، زیباسازی چهره شهر، تفکیک زباله، مراقبت از امنیت شهر و رعایت مقررات حاکم بر آن

* در خصوص رفتار شهروندی به چند نمونه از این باورها اشاره کنید. مانند: ارائه بلیت یا کارت نشان دهندۀ شخصیت خوب شماست.

شهر خوب یافتنی نیست، ساختنی است.

احترام به قانون احترام به خود است.

محیط زیست امانت فرزندانمان است

و ….

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه