جواب فعالیت صفحه ۱۷۶ روان شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۷۶ روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۷۶ روان شناسی یازدهم

در شرایط زیر چه می کنید؟

اگر بدانید:
الف) در انتخاب نماینده کلاس، چه رأی بدهید و چه ندهید، شخص خاصی انتخاب خواهد شد.

رای می دهم تا مشارکت داشته باشم.

ب) درس بخوانید یا نخوانید، معلم به شما نمره قبولی نخواهد داد.

درس می خوانم تا در ترم های بعدی قادر به نمره آوردن از آن درس باشم یا بتوانم پس از اهلام نتیجه، دادخواهی کنم.

پ) داد بزنید یا سکوت کنید، کسی به کمک شما نخواهد آمد.

داد می زنم تا آن چه حق است بیان کرده باشم و هرگز امید خود را از دست ندهم.

ت) برای دوستان پول خرج کنید یا نکنید، کسی شما را به حساب نخواهد آورد و با شما دوست نخواهد شد.

سعی می کنم راه های دوست یابی را پیدا کنم و با بهره گیری از این مهارت ها به تدریج دوستانم را افزایش دهم.

ث) دارو بخورید یا نخورید، سردرد شما خوب نخواهد شد.

به پزشک مراجعه می کنم تا روش بهبود آن را دریابم.

ج) خودرو خراب شده در راه را، چه دستکاری کنید یا نکنید، روشن نخواهد شد.

اگر خودم موفق به روشن کردن آن نشوم از امداد خودرو کمک می گیرم.

د) در اتاقی نشسته اید و هر ۳۰ ثانیه یک بار، زنگ گوش خراش و آزاردهنده ای به صدا در می آید. بار اول دکمه ای را فشار می دهید تا صدای زنگ قطع شود، بار دوم و سوم و دفعات بعد هر چه دکمه را فشار می دهید، صدای زنگ قطع نمی شود. (یعنی چه دکمه را فشار بدهید یا ندهید، صدای زنگ قطع نخواهد شد)

از دیگران کمک می گیرم و در نهایت اتاق را ترک می کنم. چون صدای زنگ آزارم می دهد.

در چنین شرایطی آیا از شما رفتاری سر خواهد زد؟ چرا؟

پاسخ بستگی به نظر شخصی فرد، درماندگی آموخته شده، شدت ضعف و به سن و تجربه شخص دارد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه