جواب فعالیت صفحه ۲ ریاضی و امار یازدهم انسانی


haladars شهریور 17, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲ ریاضی و امار یازدهم انسانی

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی و امار یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی و امار یازدهم

کدام یک از جملات زیر گزاره است؟

ارزش هر گزاره را تعیین کنید .

الف) شما چند سال دارید؟

الف) گزاره نیست

ب) عدد ۲ عددی اول است.

گزاره است، (درست)

پ) عدد رادیکال 2عددی گویا است

پ) گزاره است. (نادرست)

ت) افلاطون شاگرد ارسطو است .

گزاره است . (نادرست)

ث) ۲۰=۳۶۴+۲

ث) گزاره است. (نادرست)

ج) عدد (۱-) عددی همواره مثبت است. (ne IV)

ج) گزاره است. (نادرست)

ج) سیب قرمز از سیب زرد خوش مزه تر است.

ج) گزاره نیست

ح) لطفا تخته را پاک کن

ح) گزاره نیست

۲. دو گزاره درست و در گزاره نادرست بیان کنید و همچنین دو جمله بنویسید که گزاره نباشند

گزاره های درسنا : مجموعه زاویه های داخلی مثلث ۱۸۰ درجه أست

9 عدد اول نیست

گزاره های نادرست : مربع سه ضلعی است

عدد گنگ است

دو جمله غیرگزاره : معادله زیر را حل کن

به کدام رشته ورزشی علاقه دارید؟

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه