جواب فعالیت صفحه ۲۲ مطالعات چهارم


haladars مرداد 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۲ مطالعات چهارم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 22 مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 22 مطالعات چهارم

1- با توجّه به جدول بالا، پرجمعیت‌ترین شهرهای ایران را به ترتیب بنویسید. (عدد جمعیت ها را بخوانید.)

(تهران – مشهد – اصفهان – کرج – شیراز – تبریز – اهواز – قم)

2- آیا می‌توانید چند نمونه از مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ را بگویید و برای حلّ آنها پیشنهادهایی بدهید؟

مشکلراه حل
سر و صدای بسیار زیاد در خیابان‌ها و آلودگی صوتیبوق نزدن بی‌جهت رانندگان
ترافیکعدم استفاده از خودروی شخصی تک سر نشین و استفاده از وسایل نقلیه‌ی عمومی، رانندگی صحیح و مطایق قوانین.
آلودگی هوامنتقل کردن کارخانه‌های دودزا از شهر‌ها به بیرون شهر، استفاده از وسایل نقلیه‌ی عمومی، استفاده از سوخت مناسب.
کمبود آبصرفه جویی در مصرف آب

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه