در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 23 دفاعی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 23 دفاعی نهم

با مشورت گرفتن از دبیر خود برخی از نمونه های دفاع از ارزش های معنوی را فهرست کنید.

برگزاری نماز جماعت –  شرکت در نماز جماعت –  برگزاری مراسم های عزاداری در ماه محرم و صفر –

برگزاری یادواره ی شهدا – راه اندازی سایت ها و محله های مذهبی

برچسب شده در: