جواب فعالیت صفحه ۲۷ مطالعات چهارم


haladars مرداد 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۷ مطالعات چهارم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 27 مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 27 مطالعات چهارم

image 252 1

1- الف) میلاد و دوستش در مدرسه اند، آنها می‌خواهند به فروشگاه بروند و خرید کنند. به طرف کدام خیابان و کدام جهت باید حرکت کنند؟


ابتدا آنها باید به طرف خیابان پرچم و سپس به خیابان فاطمی در جهت شرق بروند.


ب) مریم می‌خواهد با مادرش به پارک برود. پارک در کدام جهت میدان قرار دارد؟ 

پارک در جهت جنوب شرقی میدان قرار دارد.


پ) کدام خیابان‌ها در شرق و غرب بیمارستان قرار دارند؟

مسجد در کدام جهت میدان قرار گرفته است؟

شرق —> شهید حیدری / غرب —> لاله 


مسجد در جهت جنوب غربی میدان قرار دارد.


ت) فرض کنید اکنون در مقابل بانک ایستاده‌اید و می‌خواهید به خانه‌ی آقای راد بروید. در کدام جهت باید حرکت کنید؟

به سمت شمال شرق میدان حرکت می‌کنم.

2- کاربرگه‌ی شماره‌ی ٧ (جهت‌های اصلی و فرعی) را در کلاس انجام دهید.


خانه (شمال)
مسجد (شمال شرقی)
هواپیما (مغرب)
جاده (جنوب غربی)
مدرسه (جنوب)
کوه‌ها (جنوب شرقی)
درختان (مشرق)
فیل (شمال شرقی)

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه