جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی دوم

جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی دوم

مهر 4, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 28 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 28 ریاضی دوم

1- دسته‌های ده تایی و یکی را روی میز قرار دهید. یک دسته‌ی ده تایی و 4 یکی بردارید و عدد 14 را درست کنید. برای درست کردن عدد 23 چند دسته‌ی ده تایی و چند یکی برمی‌دارید؟

2 دسته ده‌تایی و سه دسته یکی


حالا با کنار هم گذاشتن ده تایی‌ها و یکی‌ها حساب کنید این دو عدد روی هم چند می‌شود.

37
به همین ترتیب 2 عدد دو رقمی دیگر درست کنید و حاصل جمع آن‌ها را به دست آورید. این کار را چند مرتبه تکرار کنید.

2- با توجّه به شکل‌ها، حاصل جمع‌ها را پیدا کنید.

image 182

3- با خط زدن دسته‌های ده تایی و یکی، حاصل تفریق‌ها را به دست آورید.

image 184

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه