در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 29 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 29 مطالعات ششم

الف) از یک یا چند مغاز هی برنج فروشی ، نام انواع (گونه های) برنج ایرانی و قیمت آنها را بپرسید و به کلاس بیاورید.

1- برنج هاشمی، ۲- برنج دودی، ۳- برنج طارم، ۴- برنج دم سیاه 

میانگین قیمت برنج ایرانی (شمالی) در تابستان گذشته به طور تقریبی کیلویی ده هزار تومان بود.

ب) از یک فروشنده ی میوه و سبزی بپرسید کدام محصولات مغازه ی او کشت گلخانه ای است و آنها را از کجا تهیه می کند؟

خیار، گوجه فرنگی، بادمجان، کدو، توت فرنگی و قارچ این محصولات را بازارهای میوه و تره بار یا به طور مستقیم از خود گلخانه ها تهیه می کند.