در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 30 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 30 مطالعات ششم

الف) درباره ی معنی و مفهوم آنچه امام صادق (علیه السلام) در مورد کشاورزی فرمودند، گفت و گو کنید.

سخن امام جعفر صادق (ع) اهمّیّت و ارزش کشاورزی را نشان می دهد. کاری پر زحمت که درآمدی

حلال دارد. ما مسلمانان در انتخاب شغل و نحوه ی انجام آن بایستی به حلال یا حرام بودن آن توجّه کنیم.

الف) درباره ی معنی و مفهوم آنچه امام صادق (علیه السلام) در مورد کشاورزی فرمودند، گفت و گو کنید.

سخن امام جعفر صادق (ع) اهمّیّت و ارزش کشاورزی را نشان می دهد. کاری پر زحمت که درآمدی

حلال دارد. ما مسلمانان در انتخاب شغل و نحوه ی انجام آن بایستی به حلال یا حرام بودن آن توجّه کنیم.

ب) از بزرگترها بپرسید بیمه کردن محصولات کشاورزی چگونه است و چه فایده هایی دارد؟

تامین هزینه‌های کشاورزان ناشی از خسارات وارده

افزایش سرمایه گذارى در بخش کشاورزى

تامین نیروى انسانى در این حوزه

ثبت درآمد کشاورزان که به نوبه خود به تثبیت اقتصادى کمک مى کند.

گسترش تکنولوژى جدید در کشاورزى

جواب کاربرگ ها بزودی