جواب فعالیت صفحه ۳۰ مطالعات پنجم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۳۰ مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۳۰ مطالعات پنجم

۳. به تصویر زیر توجّه کنید و مراحل تشکیل رود را توضیح دهید.

image 111

با بارش برف و باران، در کوچه‌ها، جویبارهایی تشکیل شده و از آن‌ها سرازیر می شود، سپس این جویبارها در پایین کوه‌ها به هم پیوسته و تشکیل رود می دهند.

۴. چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمّیت دارند؟

چون در این نواحی جویبارها تشکیل و سرازیر شده و باعث تشکیل شده و باعث تشکیل رود می شوند. همچنین برف کوه‌ها در فصول گرم آب شده و باعث می شود رودها همچنان آب داشته باشند.

۵.کاربرگه ی شماره ی ۴ را در کلاس انجام دهید.

الف – جای هریک از موارد زیر را بر روی تصویر با شماره مشخّص کنید.

۱- سرچشمه ی رود

۲- جویبار

۳- رود

۴- دهانه ی رود

۵- دریا

۶- زمین های زراعی

۷- دریاچه

۸- روستا

جواب فعالیت صفحه 30 مطالعات پنجم
جواب فعالیت صفحه ۳۰ مطالعات پنجم

ب- به نظر شما مردم روستا برای استفاده ی بهتر از آب چه کارهایی می توانند انجام دهند؟ به آن ها پیشنهاد بدهید.

۱- در استفاده از آب رودخانه ها و چاه ها زیاده روی نکنند.

۲- فاضلاب ها و سموم زمین های زراعی را در آب ها نریزند.

۳- به صورت مدیریت شده از منابع آبی خود استفاده کنند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه