در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 31 دفاعی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 31 دفاعی نهم

با تحقیق و مطالعهٔ منابع و رسانه های مختلف، مصادیق دیگری از دشمنی آمریکا با ملت ایران را در کلاس ارائه و درباره آن بحث کنید.

 کمک به حرکتهای تروریستی

شلیک به هواپیمای مسافربری ایران

چراغ سبز به صدام و کمک به او در جنگ با ایران

تحریم ما به قصد دشمنی

برچسب شده در: