در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 35 دفاعی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 35 دفاعی نهم

درباره استفاده از الگوی بسیج در کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه و عراق بررسی و تحقیق کنید.

بسیج یک حرکت عمومی و مردمی است و کلمه بسیجی تداعی کننده ارزش های انقلاب، اخلاص، ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی است. امروز مردم کشورهای منطقه، بسیج را الگوی خود قرار داده اند و به صورت بسیجی از کیان و استقلال مملکت خود دفاع می کنند.

در سوریه، لبنان، فلسطین، عراق و یمن مردم با استفاده از الگوی بسیج جمهوری اسلامی ایران به مقاومت می پردازند. امرور اگر شاهد مقاومت در فلسطین، لبنان و سوریه هستیم تمام آن الهام گرفته از حرکت بسیج است و صحنه های ایثارگری در دوران دفاع مقدس و بسیج الگوهایی را در کشورهای دیگر شکل داده است و باعث ایجاد تشکل هایی در این کشورها شده است.

به دلیل استفاده از الگوهای بسیج در کشورهای سوریه، لبنان، فلسطین، عراق و یمن، دیگر بسیج را نباید در قالب یک سازمان نگریست بلکه بسیج یک فرهنگ است که او را باید در قامت یک الگو در کتاب آزادگی دید. بسیج یادگاری است از امام امت (ره) در دورانی که ابرقدرت های غرب و شرق با هم رقابت داشتند و هر کدام برای استثمار کشورهای جهان سوم دندان تیز می کردند.

بنیان گذار جمهوری اسلامی در 5 آذر ماه 1358 دستور تشکیل ارتش 20 میلیونی مستضعفان را صادر کردند و چراغی برافروختند که به محو ظلمت ها بپردازد و به جای کشورگشایی، دل گشایی نماید. امام (ره) وقتی آن روزها این فرمان را صادر کردند برخی فکر می کردند فرمایشی است ایده آلی، اما امروز که 3 دهه از این دستور می گذرد، حکمت آن بیشتر روشن شده تا آن جا که مایه ی استحکام محور مقاومت شده است و آن چه نمی گذارد مقاومت کشورهای عضور مقاومت در عراق، سوریه و فلسطین در مقابل فشار قدرت های جهانی شکسته شود همین الگوست.

امروز، مقاومت سوریه و عراق به برکت حضور قهرمانانه مردمانشان می باشد که با استفاده از الگوی

بسیج سازمان دهی شده اند.

برچسب شده در: