جواب فعالیت صفحه ۳۶ ریاضی دهم فنی


haladars مهر 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۳۶ ریاضی دهم فنی

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 36 ریاضی دهم فنی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 36 ریاضی دهم فنی

1) اندازه‌های داده شده در ستون دوم (از سمت چپ) جدول زیر را که برحسب اینچ هستند، به متر تبدیل کنید.

image 13
Max SizeMin Sizeفاصله از تلویزیون برحسب مترViewing Distance in inchesViewing Distance in feet
32191/2192484
46261/8288726
63322/4384968
80403/04812010
96463/657614412
112524/267216814

2) بین اعداد در ستون اول و اعداد در ستون دوم چه رابطه‌ای وجود دارد؟

image 14

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه