جواب فعالیت صفحه 6 جغرافیا دوازدهم


haladars مهر 1, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 6 جغرافیا دوازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 6 جغرافیا دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 6 جغرافیا دوازدهم

در این بخش با برخی تفاوت های شهر و روستا آشنا شدید. اکنون فکر کنید و دست کم پنج شباهت سکونتگاه های روستایی و شهری را بیان کنید.

شباهت های سکونتگاه های روستایی و شهری
1- در شکل گیری هر دو نوع سکونتگاه عوامل طبیعی از جمله آب فراوان، خاک حاصلخیز و آب و هوای مناسب نقش دارند.
2- در شکل گیری هر دو نوع سکونتگاه عوامل انسانی از جمله موقعیت دفاعی خوب، ظرفیت اشتغال زایی، نیروی انسانی، پیشینه تاریخی نقش دارند.
3- در هر دونوع سکونتگاه مسایل فرهنگی، اقتصادی، تاریخی، اجتماعی به چشم می خورد.
4- یکجانشینی از ویژگی های دیگر هر دو نوع سکونتگاه است.
5- هردو نوع سکونتگاه شهری وروستایی با یکدیگر روابط متقابل دارند و نادیده گرفتن هر کدام موجب عدم پیشرفت دیگی می شود وبالعکس توسعه هریک از سکونتگاه ها، توسعه دیگری را به همراه خواهد داشت. و توجه به توسعه پایدار در هر دو نوع سکونتگاه لازم وضروری است

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه