جواب فعالیت صفحه 68 علوم هفتم


haladars بهمن 27, 1400 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 68 علوم هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 68 علوم هفتم همره شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 68 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه 68 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه 68 علوم هفتم

با توجه به شکل بالا، هر یک از عبارت‌های زیر را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.

الف) اگر روی جسمی کار انجام دهیم، می‌تواند انرژی جنبشی به دست آورد. جسمی که انرژی جنبشی داشته باشد، می‌تواند کار انجام دهد.

وقتی روی جسمی که کار انجام می‌دهیم و انجام کار سبب حرکت آن می‌شود، جسم انرژی جنبشی به دست می‌آورد. جسمی که انرژی جنبشی داشته باشد، حرکت می‌کند. در صورت برخورد این جسم به اجسام دیگر به آن نیروها وارد می‌کند و در صورتی که باعث جابجایی اجسام شود، روی آنها کار انجام داده است.

ب) کار، انرژی را منتقل می‌کند.

جسمی که دارای انرژی است با وارد کردن نیرو به جسم دیگر، روی آن کار انجام می‌دهد، یعنی انرژی خود را به جسم دیگر انتقال می‌دهد.

همچنین ببینید: گام به گام فصل هشتم علوم هفتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه