جواب فعالیت صفحه ۷۰ روان شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۷۰ روان شناسی یازدهم همراه شماهستیم.

جواب فعالیت صفحه ۷۰ روان شناسی یازدهم

محمد، حسن و جواد در حال مطالعه مطالب درسی هستند. حمید از دور با صدای بلند می گوید: «بچه ها چه کار می کنید؟» دو نفر سرشان را بالا آورده نگاه می کنند. یکی اصلا سر خود را بالا نمی آورد. در این مثال صدای حمید به گوش هر سه رسید (احساس)، اما دو نفر سرشان را بالا آوردند (توجه). در بین این دو نفر که سرشان را بالا آوردند یک نفر (محمد) گفت: «چقدر داد میزنی»! (ادراک).
این مثال را در مورد موضوع بویایی و سوختن یک غذا یا پختن یک کیک خوشمزه به کار ببرید (اسم سه نفر که این بو را در فاصله ای مناسب استشمام می کنند، بنویسید).

من و دوستانم نازنین و سحر مشغول مطالعه درسی بودیم و از غذای روی گاز غافل شدیم. بوی سوختگی پخش شد (احساس). مریم گفت یه بویی میاد (توجه) و ناگهان سمیه فریاد زد غذا سوخت و به طرف آشپزخانه دوید (ادراک).

بررسی و جست و جو:
با کمک اینترنت، مفهوم «جبران حسی» را جست و جو کنید. با رعایت مطالبی که درباره روش علمی در درس اول خواندید، دریافت خود را درباره این موضوع بنویسید.

از نظر پیاژه، در تغییر شکل اشیاء یک مورد، مورد دیگر را جبران می کند. برای مثال گرچه ارتفاع مایع درون ظرف «ب» کمتر از ارتفاع مایع داخل ظرف «الف» است اما به همان نسبت پهنای مایع درون ظرف «ب» بیشتر از پهنای مایع درون ظرف «الف» است، بنابراین با هم برابرند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه