جواب فعالیت صفحه ۷۱ روان شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۷۱ روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۷۱ روان شناسی یازدهم

نوشته ای را (مانند مطالب همین صفحه) به سه شیوه مطالعه کنید:

۱ جملات را با چشم بخوانید و تعقیب کنید.

۲ علاوه بر تعقیب چشمی، مطالب را به گونه ای بخوانید که گوشتان هم بشنود.

۳ علاوه بر تعقیب چشمی و بلندخوانی، اگر یادداشت برداری نیز بکنید، نتایج چگونه خواهد بود؟ کدام یک از شیوه ها مؤثرتر است؟ چرا؟

 مطالعه به شیوه سوم مؤثرتر بوده و با یادآوری بهتری هم راه می ‌باشد. زیرا حواس بیش تری را به کار می ‌گیرد (بینایی، شنوایی و حرکتی)

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه