جواب فعالیت صفحه ۷۴ نگارش یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۷۴ نگارش یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۷۴ نگارش یازدهم

از موضوعاتی که نسبت به آنها دانش، تجربه و دلبستگی بیشتری دارید، چند نمونه بنویسید:

* طبیعت و نیت

* رافت و عطوفت

* دوستی و معرفت

* شعر و شعور

* فر و فرهنگ

* آب و درخت گل ابریشم

* ساز و سوز

* عشق و نفرت

* حس و خرد

* همسایه و همکار

* مناعت طبع و عزت

* شور و شوق

* رود و عود

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه