جواب فعالیت صفحه ۷۶ روان شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۷۶ روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۷۶ روان شناسی یازدهم

اگر بخواهید مطالب این درس را برای آزمون به دقت مطالعه کنید، کدام شیوۀ مطالعه را انتخاب می کنید؟ چرا؟

* مطالعه کل مطالب درس در یک حالت ثابت و بدون وقفه؛

* مطالعه بخشی از درس و سپس قدم زدن، استراحت و خوردن میان وعده و پس از استراحت کوتاه، ادامه مطالعه.

روش دوم را انتخاب می کنم. در روش دوم دچار خوگیری (یکنواختی و ثبات نسبی) نشده و تمرکز بهتری خواهم داشت.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه