جواب فعالیت صفحه ۷۶ مطالعات چهارم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۷۶ مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۷۶ مطالعات چهارم

به تصویر دقّت کنید. با توجّه به آنچه خوانده اید، در مقابل هر عدد در جای خالی کلمه ی مناسب (رشته کوه، قلّه، دشت، کوهپایه، رود و جلگه) بنویسید.

image 133

۱- آیا در اطراف محلّ زندگی شما کوه، دشت یا جلگه ای وجود دارد؟ اگر وجود دارد، تأثیر آن بر زندگی مردم منطقه چیست؟

۲- به تصویر بالا دقّت کنید سرزمین های پست را از نظر زندگی و سکونت با سرزمین های بلند (مرتفع) مقایسه کنید.

الف) کدام یک برای خانه سازی مناسب تر است؟ چرا؟

سرزمین های پست، زیرا آب و هوا معتدل تر (نه سرد و نه گرم است)

ب) کدام یک برای ساختن راه و جادّه مناسب تر است؟ چرا؟

سرزمین های پست – چرا که برای ساختن جادّه در سرزمین های مرتفع یا باید کوه ها را بشکافند که این کار بسیار مشکل و وقت گیر است.

ج) کدام یک برای فعّالیت های کشاورزی مناسب تر است؟ چرا؟

سرزمین های پست – زیرا آب و هوا معتدل تر و بارندگی بیشتر و زمین حاصلخیزتر است و هم چنین رودها در آن جریان دارد ولی در سرزمین های بلند هوا سرد و یخبندان است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه