جواب فعالیت صفحه ۷۸ روان شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۷۸ روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۷۸ روان شناسی یازدهم

* هنگام عبور از خروجی های بازرسی فرودگاه ها، مأموران، همه وسایل، حتی کمربند را هم بازرسی می کنند. به نظر شما در این ردیابی، هشدار کاذب وجود دارد یا از دست دادن؟

در بازرسی فرودگاه ها به دنبال ردیابی علامت غایب هستیم بنابراین هشدار کاذب وجود دارد.

** اگر قرار باشد دو درس با اهمیت متفاوت را مطالعه کنید در کدام درس باید پدیده هشدار کاذب باشد؟ چرا؟

مطالعه درسی با اهمیت تر است باید با پدیده هشدار کاذب همراه باشد زیرا در این هنگام باید مراقب مواردی که توجه را کاهش می دهد باشیم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه