جواب فعالیت صفحه 84 علوم هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 84 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 84 علوم هفتم

در هر یک از موارد زیر ابتدا دما را پیش‌بینی، و سپس با استفاده از یک دماسنج آن را اندازه‌گیری و جدول را کامل کنید و به کلاس گزارش دهید. توجه کنید برای اندازه‌گیری دما، دماسنج به اندازه کافی در تماس با جسم مورد نظر قرار گیرد.

 
image 22

مقالات مرتبط
1 نظر
آرمی و پاترهد

مرصی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.