در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 84 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 84 علوم چهارم

1-کیسه ی پلاستیکی سیاهی را درون سینی پهن کنید.

2-نصف لیوان محلول آب و صابون (محلول حباب سازی) را روی این کیسه بریزید و پخش کنید. خط کش را درون محلول قراردهید.

3-یک نی را وارد این محلول کنید.

4-نفسی عمیق بکشید؛ با همان نفس به آرامی در نی فوت کنید تا یک حباب بزرگ درست شود. تا جایی که می توانید نفس خود را خالی کنید.

5-قطر این حباب را اندازه بگیرید و در جدول صفحه ی بعد یادداشت کنید.

جواب فعالیت صفحه 84 علوم چهارم

6-هر یک از افراد گروه این فعالیت را جداگانه انجام دهد و نتیجه را در جدول بنویسد.از این فعالیت چه نتیجه ای میگیرید.

کسی که بیش‌تر فوت کند ریه‌های بزرگ تری دارد و قطر حباب‌ آنها بیشتر است.

برچسب شده در: