جواب فعالیت صفحه 86 علوم هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 86 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 86 علوم هفتم

دو محفظه A و B که در آن‌ها مولکول‌های یکسانی قرار دارند را در نظر بگیرید، محفظه A داغ و محفظه B سرد است.
الف) جنبش مولکولی A و B را با هم مقایسه کند.

جنبش مولکول های ظرف A از جنبش مولکول های ظرف دیگر بیشتر است.

ب ) اگر دو محفظه را در تماس با یکدیگر قرار دهیم، جنبش مولکولی کدام محفظه کم و کدام محفظه زیاد می‌شود؟

جنبش مولکولی محفظه‌ی B زیاد میشود و A کم میشود.

پ) پس از رسیدن به حالت تعادل، جنبش مولکولی دو محفظه را با هم مقایسه کنید.

پاسخ: پس از رسیدن به حالت تعادل، جنبش مولکولی دو محفظه‌ی A و B برابر می‌شود.

مقالات مرتبط
1 نظر
ناشناس

خیلی خوبه ممنون

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.