جواب فعالیت صفحه 86 علوم هفتم


haladars بهمن 29, 1400 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 86 علوم هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 86 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 86 علوم هفتم

دو محفظه A و B که در آن‌ها مولکول‌های یکسانی قرار دارند را در نظر بگیرید، محفظه A داغ و محفظه B سرد است.
الف) جنبش مولکولی A و B را با هم مقایسه کند.

جنبش مولکول های ظرف A از جنبش مولکول های ظرف دیگر بیشتر است.

ب ) اگر دو محفظه را در تماس با یکدیگر قرار دهیم، جنبش مولکولی کدام محفظه کم و کدام محفظه زیاد می‌شود؟

جنبش مولکولی محفظه‌ی B زیاد میشود و A کم میشود.

پ) پس از رسیدن به حالت تعادل، جنبش مولکولی دو محفظه را با هم مقایسه کنید.

پاسخ: پس از رسیدن به حالت تعادل، جنبش مولکولی دو محفظه‌ی A و B برابر می‌شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. ناشناس

    خیلی خوبه ممنون

  2. فاطی

    خوب (: