جواب فعالیت صفحه ۸۷ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۸۷ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۸۷ زیست یازدهم

با توجه به آنچه دربارۀ چرخه یاخته ای فراگرفته اید تصاویر میکروسکوپی زیر را بر اساس مراحل آن، با شماره گذاری مرتب کنید.

image 23

به ترتیب از راست به چپ : تلوفاز، پروفاز، متافاز، اینترفاز، آنافاز

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه