جواب فعالیت صفحه ۸۷ مطالعات پنجم | کاربرگه شماره ۱۲

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۸۷ مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۸۷ مطالعات پنجم

متن را بخوانید و کار برگه‌ی شماره‌ی ۱۲ را انجام دهید.

زندگی بر روی نواحی مختلف زمین

متن مربوط به شیوه های مختلف زندگی در قارّه ی آسیا را بخوانید و جدول را کامل کنید.مقایسه کنید.

image 139

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه