جواب فعالیت صفحه ۹ مطالعات چهارم


haladars مرداد 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۹ مطالعات چهارم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 9 مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

١- در محلّ زندگی شما کدام یک از امکانات عمومی وجود دارد؟ بنویسید.


2- به نظر شما چگونه می‌توانیم از امکانات عمومی به طور مناسب استفاده کنیم؟ چگونه می‌توانیم از آنها نگهداری کنیم؟


امکانات عمومی متعلق به همه‌ی افراد است و در استفادهاز آنها باید مراقب باشیم حق دیگران را ضایع نکنیم؛ مثلا هنگام استفاده از تلفن عمومی نباید بیش از حد با تلفن صحبت کنیم. هنگام سوار شدن به اتوبوس نوبت را رعایت کنیم و یکدیگر را هل ندهیم. نظافت را رعایت کنیم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه