جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۲۵ اقتصاد دهم

در این نوشته با جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۲۵ اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۲۵ اقتصاد دهم

در کشوری با ده میلیون نفر جمعیت، درآمد ملی معادل ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال است. اگر فرض کنیم که توزیع درآمد در این کشور دقیقا مطابق با درصدهای مشخص شده در جدول صفحه قبل است، سهم هر دهک از درآمد ملی را تعیین کنید.

برای محاسبه سهم هر دهک از درآمد ملی، کافی است که درآمد ملی کشور در درصد سهم هر دهک را ضرب کنیم و سهم هر دهک از درآمد ملی را تعیین کنیم.

image 7

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه