جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۳۸ اقتصاد دهم


haladars مهر 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۳۸ اقتصاد دهم

در این نوشته با جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه 38 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه 38 اقتصاد دهم

نموداری برای مرز امکانات تولید یک کشور رسم کنید!

فرض کنید کشوری صرفا دو کالای گندم و خودرو تولید می‌کند. در نمودار صفحه 37 به‌جای مقدار پنیر در محور عمودی، مقدار گندم (به کیلوگرم) و به‌جای مقدار ماست در محور افقی، تعداد خودرو را قرار دهید. با استفاده از همان ارقام جدول، مرز امکانات تولید را برای این کشور رسم کنید.

پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه 38 اقتصاد دهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه