جواب فعالیت های تکمیلی صفحه ۵۸ نگارش سوم


haladars آذر 5, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت های تکمیلی صفحه ۵۸ نگارش سوم

در این نوشته با جواب فعالیت های تکمیلی صفحه 58 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های تکمیلی صفحه 58 نگارش سوم

1- این کلمه ها را با توجه به نمونه دسته بندی کن و داخل جدول بگذار.

می شنوم – باران – خندید – گذاشت – پیراهن – می بینم – جبرئیل – لطافت – پوشید – می خواند – عروسی – عطرها

جواب فعالیت های تکمیلی صفحه 58 نگارش سوم

2- کلمه ی «او» که در متن ضرب المثل «هنوز دو قورت و نیمش باقی است» مشخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

حضرت سلیمان(ع)

3- کلمه ی «من» که در متن ضرب المثل «هنوز دو قورت و نیمش باقی است» مشخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

ماهی بزرگ

4- داستان ضرب المثل «هنوز دو قورت و نیمش باقی است» کجا اتفاق افتاده بود؟ میتوانی تصویر آن را بکشی؟

در مهمانی حضرت سلیمان

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه