جواب فعالیت های درس چهارم اقتصاد دهم + جواب پرسش ها

در این نوشته با جواب فعالیت های درس چهارم اقتصاد دهم همراه شما انسانی های دهمی هستیم . گام به گام درس چهارم اقتصاد دهم به همراه جواب پرسش ها را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

جواب فعالیت های درس چهارم اقتصاد دهم

جواب فعالیت صفحه 41 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه 41 اقتصاد دهم

گاهی در جنگ اقتصادی ارائه آمارهای غلط، ذهنیت نادرست در بین مردم ایجاد می کند و یا موجب اشتباه محاسباتی در بین مسئولان و نخبگان میشود. مثال هایی را ارائه کنید.

آمارهای نادرست در مورد میزان تولید کالا و خدمات، سطح عمومی قیمت ها، میزان صادرات و واردات، توان اقتصادی دولت و ملت برای فعالیتهای تولیدی و… می تواند موجب اشتباه محاسباتی شود. به عنوان مثال، صادرات این کشور ۱۰% کاهش داشته است.

آیا این کاهش در حجم و وزن بوده است یا کاهش به قیمت جاری و با قیمت ثابت بوده است؟ یا مثلا میزان تورم را اعلام می کنند، ولی این تورم نسبت به چه زمانی و چه سالی گفته شده است.

جواب فعالیت صفحه 42 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه 42 اقتصاد دهم

در منطقه شما چه نوع فعالیتهایی انجام می شود که در حسابداری ملی محاسبه نمی شود؟

علت های آن را به بحث بگذارید. به عهدهی دانش آموز است. به طور کلی:

۱- فعالیت زنان خانه دار به خاطر اینکه در قبال آن پولی رد و بدل نمی شود.

۲- فعالیت های قاچاق، زیرا فاقد مشروعیت است و اطلاعات دقیقی از آنها نداریم.

۳- تعمیرکاران وسایل نقلیه که اتومبیل خودشان را تعمیر می کنند و…

جواب فعالیت صفحه 44 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه 44 اقتصاد دهم

در کشوری، کالاهای زیر در مدت یک سال تولید شده است. با توجه به رقم این تولیدات، تولید ناخالص و خالص داخلی این کشور را محاسبه کنید:

مواد غذایی ۴۰ تن از قرار هر تن ۵۰۰،۲۰۰ ریال

ماشین آلات ۳۵۰ دستگاه از قرار هر دستگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 پوشاک ۵۰۰۰ عدد از قرار هر عدد ۲۰,۰۰۰ ریال

 خدمات ارائه شده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

استهلاک در هر سال ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جواب فعالیت های درس چهارم اقتصاد دهم
جواب فعالیت های درس چهارم اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه 45 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه 45 اقتصاد دهم

گاهی رشد تولید از طریق افزایش تولیدات صنعتی موجب تخریب محیط زیست می شود. به همین دلیل اقتصاددانان با کسر تخریبهای زیست محیطی از کل تولیدات، GDP سبز را محاسبه می کنند. در این خصوص بحث کنید.

در واقع، این تولیدات شامل تولیدات ناخالص داخلی می باشد و میزان تخریب محیط زیست به عنوان استهلاک سرمایه بایستی در نظر گرفته شود؛ زیرا محیط زیست به عنوان سرمایهی فیزیکی کشور می باشد و بایستی بخشی از تولیدات کشور صرف جبران یا جایگزینی این سرمایه شود.

جواب فعالیت صفحه 48 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه 48 اقتصاد دهم

در جدول ۱، تولید کل سال ۱۳۹۶ را به قیمت های جاری و ثابت محاسبه کنید.

جواب فعالیت های درس چهارم اقتصاد دهم
جواب فعالیت های درس چهارم اقتصاد دهم

واحد پولی (ریال)

۸۲۰,۰۰۰ = (۲۵۰۰× ۲۰) + (۳۲۰۰ × ۱۰۰) 

 بر این اساس، تولید کل در سال سوم (۱۳۹۶) به قیمت های جاری برابر است با 75,900 ریال

 و به قیمت ثابت (با در نظر گرفتن سال ۱۳۹۴ به عنوان سال پایه) برابر با 820,000 ریال  است که به درستی، افزایش تولید کل کشور را نشان میدهد.

جواب فعالیت صفحه 48 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه 48 اقتصاد دهم

به سایت مرکز آمار ایران با سالنامه آماری در کتابخانه عمومی شهر خود مراجعه، و فهرستی از آمارهای اقتصادی تأثیرگذار در زندگی روزمره خودتان را تهیه کنید.

آمارهای مربوط به میزان حقوق و دستمزدها، میزان سود بانکی، میزان تورم، افت و رشد قیمت ها، درآمد سرانه و…

جواب پرسش های درس چهارم اقتصاد دهم
جواب پرسش های درس چهارم اقتصاد دهم

۱- دلیل اهمیت آمار و اطلاعات و حسابداری ملی را بیان کنید.

به کمک آمار و اطلاعات و حسابداری ملی میوان به وضعیت موجود و اندازه گیری فعالیتهای اقتصادی و همچنین مطالعه ی روند تغییرات و یا نتایج سیاستهای اقتصادی در جامعه دست یافت.

همچنین ببینید: گام به گام عربی دهم انسانی

۲- فعالیت تولیدی چیست؟ 

از دیدگاه حسابداری ملی، فعالیت تولیدی عبارت است از: فعالیتی که به تهیهی کالا و خدمات مورد نیاز مردم بپردازد یا ارزش کالاها و خدماتی را که از قبل تهیه شده است، افزایش دهد.

۳- چرا در اندازه گیری تولید کل جامعه، ارزش کالاهای واسطه ای محاسبه نمی شود؟

از آنجا که ارزش کالاهای واسطه ای در بطن کالاهای نهایی است، پس در محاسبهی تولید کل جامعه باید از محاسبهی ارزش کالاهای واسطه ای صرف۔ نظر کرد و فقط کالاهای نهایی را محاسبه نمود. در غیر این صورت، ارزش کالاهای واسطه ای در واقع، دوبار محاسبه شده است؛ یک بار به صورت بخشی از ارزش کالاهای نهایی و یک بار هم به صورت مستقل.

۴- برای محاسبه فعالیتهای تولیدی در حسابداری ملی چه شرایطی لازم است؟

در حسابداری ملی فقط آن دسته از فعالیت های تولیدی (اعم از تولید کالاها یا خدمات مورد محاسبه و سنجش قرار می گیرد که دارای ۳ شرط زیر باشند:

الف) از بازار عبور کنند (یعنی تولیدکننده، آنها را در مقابل دریافت پول به مصرف کننده تحویل دهد.)

ب) فعالیت هایی که به تولید کالا یا خدمات «نهایی» منتهی شوند.

ج) فعالیت های تولیدی از نوع قانونی و مجاز باشند (قاچاق نباشند).

۵- چه زمانی استفاده از متغیرهای خالص نسبت به متغیرهای ناخالص برای تحلیل اقتصادی توصیه میشود و چه زمانی توصیه نمی شود؟

متغیرهای خالص زمانی بررسی می شود که بخواهیم هزینه های استهلاک را بر اساس عمر مفید متوسط سرمایه های فیزیکی کشور لحاظ شده است، در نظر بگیریم و این متغیرها واقعی تر و کاربردی تر از متغیرهای ناخالص است.

زمانی که صرفا بخواهیم میزان درآمد تولیدی را در نظر بگیریم، از متغیرهای ناخالص مثل تولید ناخالص ملی و یا تولید ناخالص داخلی استفاده می۔ کنیم.

۶- چند روش برای محاسبه تولید کل وجود دارد؟ روش ارزش افزوده را در محاسبه ارزش کل تولیدات جامعه شرح دهید.

۱) روش هزینه: گاهی ارزش پولی تولیدات نهایی را آنجا که به خانوار فروخته میشود، جمع می زنیم و تولید کل را به دست می آوریم (چه به دست فروشنده نگاه کنیم و چه به دست مصرف کننده).

۲) روش درآمدی: درآمد کسب شده بین عوامل تولید دستمزدها، سود و اجاره ها)، درآمد همه ی بازیگران و فعالان اقتصادی داخلی یا ملی، جمع شده، تولید کل را تشکیل می دهد.

۳) روش ارزش افزوده: مجمع ارزشهای افزوده هایی که در مراحل مختلف تولید در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد می شود را با هم جمع زده و تولید کل را محاسبه می کنیم. 

۷- برای جلوگیری از اشتباه ناشی از افزایش قیمت در محاسبه متغیرهای اقتصادی، چه باید کرد؟

برای دستیابی تصویر دقیق تر و واقعیتر متغیرهای اقتصادی می توان از شاخص های نسبی استفاده کرد؛ زیرا شاخص های مطلق، تصویر خوبی از واقعیت ارائه نمی کنند. دو راه متداول است:

۱) یکی متغیر مورد مقایسه را برای تولید ملی تقسیم می کنند، تا شاخص نسبی ساخته شده.

۲) گاهی هم عامل مورد توجه در حجم اقتصاد، جمعیت است. برای مقایسه ی بهتر بین دو کشور و یا یک کشور در طول زمان، درآمد (یا تولید ملی را به جمعیت آن کشور تقسیم می کنیم و شاخص نسبی با نام شاخص «درآمد سرانه» را می سازد.

۸- چرا درآمد سرانه کشورها بهتر می تواند توان تولید و یا رفاهی آنها را نشان دهد؟

زیرا درآمد ملی هر کشور بایستی در مقایسه با جمعیت آن کشور سنجیده شود تا معیار بهتری برای مقایسه ی سطح زندگی و رفاه افراد آن جامعه به دست بیاید.

برای مشاهده سایر دروس گام به گام اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
1 نظر
ناشناس

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.