جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۹۲ فارسی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۹۲ فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۹۲ فارسی هشتم

۱-برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
       اخلاص، حق، مأمور

خالص، خلوص

حقیقت، حقایق

امر، ماموریت

۲-معادل معنایی واژۀ «اسد» را از متن درس بیابید و با آن یک تشبیه بسازید و ارکان آن را مشخص کنید.

شیر

امام علی (ع) همچون شیر شجاع و دلیر است.

مشبه: امام علی (ع)

مشبه به : شیر

وجه شبه : شجاعت و دلیری

ادات تشبیه : همچون

۳-جاهای خالی نمودار زیر را با نوشتن کلمات مناسب کامل کنید.

image 47

۴-گروه های اسمی مشخص شده در جمله های زیر را به هسته و وابسته تجزیه کنید و در جدول قرار دهید.
       چه انشای زیبایی را نوشتهای!
       عجب لباس گران قیمتی را به فقیر بخشیدی!
       چه پرسش دقیقی از معلم پرسیدی!

image 48

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه